Reunie RSG 1982

Reünie door het net RSG Simon Vestdijk VWO1982

Van de groep die in 1982 op de RSG Simon Vestdijk te Harlingen examen deed voor VWO ben ik er één van. Onlangs kwam ik in contact met Frank Sluijter en hij wist een aantal namen nog van klasgenoten. Toen ontstond bij mij het idee om proberen meer namen en ook de personen te achterhalen. Ben je ook van dat jaar, stuur dan een emailtje aan reunie@doorhet.net . Geef meteen ook aan wie jij verder nog weet te noemen die hier nog niet opstaan.

We kennen inmiddels (met dank aan Frank en Ronald):

Atheneum A:

Edwin Bisschop
Femke de Boer, Pingjum
Jonny Dijkstra, Franeker
Nynke Elsinga, Vlieland
Tamara de Haan, Terschelling
Et Heeg, Pingjum
Ronald Helvrich
Johannes Homan
Annigje Horjus, Vlieland
Louise Jager, Franeker
Martine Klazinga, Franeker
Debora Obst
Leonie Otten, Vlieland
Yfke Rauwerda, Witmarsum
Mariette Roorda
Ria Roorda, Franeker
Sjoerd v.d. Schaar, Oosterbierum
Rense Telenga
Martha Tiedema, Sexbierum
Rina Vaatstra
Robert Ypma, Franeker.
Corrie Zwaagstra


Atheneum B:

Henk Broekhuizen, Sexbierum email
Arnold Boomsma,
Koos Bultje
Hans van Bruggen, Franeker
Erik Cornel
Schelte Fokkema, Ried
Herman Groen
Trees Groen
Diena Halbertsma, Franeker
Johan Hilarides
Piet Hilarides
Ellen Hoekstra, Franeker
Jan Hoekstra, Franeker
Margreet Hoogstra, Terschelling
Pytsje Jansma, Peins
Doede de Jong, Midlum
Jaap Kramer
Gerrit van Leunen, Terschelling
Pieter-Bas van Leunen, Terschelling
Freddy Leusink
Martin Maes
Henk-Jan Rijpstra, St.Jacobi Parochie
Wilma Sangers, Terschelling
Ronald Schikker
Ecko Schuil
Evelyn Slager
Willem Frank Sluyter
Anne Claire Starkenburg
Willem Vlietstra, Sexbierum
Henk Volbeda
Dirk Vos
Peter van Wieren, Franeker
Rolf Wouda.

 

Daarnaast heb ik nog de volgende namen:

Frank Sluijter
Cees van Rees (Terschelling/?)
Rijk van Veen  (Terschelling/?)
Diena Halbertsma
Gepke Haringsma
Pytsje de Jong?  (Ried/?)
Jaap Kramer (Harlingen/?)
Grytsje Santema?

 

Weet jij er meer? Ken jij één van deze personen? Geef ze een seintje en laat ze hier kijken! En mail ons namen en emailadressen, en wel aan reunie@doorhet.net

 

Datum laatste aanpassing: 12 September 2004 21:37:05
Date last update: 04/09/12 21:37:06

hank@planet.nl
reunie@doorhet.net